boban-gajic

Помозите својим прилогом:

Belarusian Chinese (Traditional) English French German Greek Russian

gazeta

Видео клипови

Video klipovi

Поштовани посетиоци,
   Овим путем желим да са Вама поделим многа знања и информације које нам на жалост нису доступне путем окупираних медија у Србији.
   Многе теме од животне важности за Србију су исувише обимне и комплексне за кратак осврт, па Вам зато на овом линку пружам темељан и аргументован увид у веома битне и озбиљне материје.
   Овде можете наћи и многе радове које сам одбранио на мастер студијама Академије за дипломатију и безбедност. Сви чланци су поткрепљени чињеницама и
делима из савремене светске литературе и озбиљних аутора.
                                                                              Ваш Бобан Гајић

1.    УВОД

Територијално и демографски мале земље, нарочито оне чији је геополитички положај традиционално деликатан, принуђене су да непрестано и пажљиво прате не само практичне потезе великих сила већ и њихове дискретне или јавно прокламоване планове јер се они пројектују на регионе где се те мале земље налазе. То није само питање њиховог бољег или лошијег политичког, културног, привредног, саобраћајног, трговинског, војног и другог позиционирања већ често и питање опстанка. Срби и српске земље платили су и плаћају високу цену запостављања обавезе да прате геополитичке концепције великих сила, припремне активности за њихову конкретизацију, фазни ток, преломне моменте и епилог у остваривању „на глобалном терену“, те могуће и стварне последице по националне и државне интересе. А те концепције често и нису под велом конспиративности. Напротив. Обично се обзнањују у виду предавања, расправа, научних радова и књига, у ауторству појединаца или тимова стручњака који чине интелектуалну логистику правих креатора (пре)уређења света. Циљ те „транспарентности“ је да се покаже надмоћ, изврши „препарирање“ јавности и унапред обесмисли свака помисао на отпор. Нису ли се тако сугестивно припремали тријумф атлантизма, успостављање униполарног геополитичког система, па и разби-распад Југославије на штету српских интереса? Из непрепознавања шта се припрема и догађа не може да проистекне адекватна превентива нити реакција. (Степић, 2013.)

Опширније...

УВОД
 
Реч насиље спада у веома модерне опште политичке изразе и њена масовна и општа савремена теоријска упшотреба почиње тек крајем шездесетих година упоредо са расним немирима у САД-у.
Како је свако насиње деловање силом, конкретно, директно, или индиректно њеном латентном потенцијом, као што је претња силом са интенцијом остварења интереса и циљева, односно задовољења потреба, оно се најкраће може одредити као деловање силом ради стварања такве ситуације, односно уређивања међусобних односа у друштву који воде реализацији циљева и интереса онога који врши насиље.
 
Данас је насиље посебан изазов теоријско-емпиријских истраживања научника из различитих наука и научних дисциплина и та разноврсност условљава методолошко-теоријска полазишта и посебна појмовна одређења. 
 
Насиље обухвата више посебних и појединачних појмова, по врсти (различити деликти), садржају (физичко, психичко, сексуално...), носиоцима (појединац, група, држава) и из које се могу изводити и тумачити други појмови (нпр. деликти насиља, тешки облици насиља, насиље у породици, политичко насиље...)

Опширније...

Продајни кутак

knjiga-osina-celija